NIEUWS

3e kavel geleverd

december 2018

Net voor het einde van 2018 heeft Venneppark N207 C.V. een kavel groot 8.511 m2 geleverd aan SRE Nieuw-Vennep Zuid B.V. Daarmee is nu het hele schiereiland verkocht en geleverd aan de kopers.

Het ontwerp van het nieuwe bedrijfspand is van Habeon Architecten B.V. Eind 2018 is de omgevingsvergunning verleend. In 2019 zal met de bouw van dit prachtig pand worden gestart. 

Pand havatec opgeleverd

september 2018

In september is de officiële ingebruikname van het pand Havatec B.V. gevierd. Het personeel is zeer enthousiast over de nieuwe werkplek. Ook de relaties waren onder de indruk van het nieuwe, energieneutrale pand, de inrichting en professionele uitstraling.

Met circa 1.500 m2 kantoorfacitileiten en circa 4.000 m2 productieruimte staat Havatec gesteld voor de toekomst. 

Watergang langs havatec gegraven

juli 2018

Het graven van de watergang langs het pand van Havatec B.V. is nu vrijwel gereed. Aan de zijde van de Hoofdweg ligt het pand nu (deels) in het water.

Ook nabij de boerderij werkt AW Vessies Infra B.V. aan de verbreding van de watergang.

Als alles loopt zoals gepland, zijn de graafwerkzaamheden voor de zomervakantie  afgerond.  

AL 27.697 m2 verkocht

juni 2018

Opnieuw een kavel verkocht. 
Ondertussen zijn de panden van Havatec B.V. en De Jong Koeriers B.V. in gebruik genomen.
Binnenkort start AW Vessies Infra B.V. met het graven van de watergang langs het pand van Havatec B.V. Zodra dat is gebeurd, is het bouwrijpmaken van en rondom het schiereiland gereed.
De voorbereidingen worden nu getroffen voor de 1e fase woonrijp maken.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Aansluiting op rotonde gereed

april 2018

De entree van Venneppark N207 is gereed, alle wegen zijn voorzien van een eerste laag asfalt. Via de rotonde heeft het bedrijvenpark een aansluiting op de Valutaweg. Vandaar is het 200 meter naar de aansluiting met de N207.

De riolering is zo goed als operationeel. De pomp en pompput zijn geplaatst. De elektrische voeding van de pomp wordt eind april aangebracht.

Pand De Jong Koeriers opgeleverd

april 2018

Het pand van De Jong Koeriers is in april opgeleverd. Vanaf de N207 is het kantoor dat door de rode muur steekt al van ver te zien. Nu wordt er nog gewerkt aan de terreininrichting, maar ook die werkzaamheden zijn voor het einde van de maand gereed.